Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
Locations on Best Chef
A:
B: Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα

See on Google Maps